Psychosociální aspekty v ordinaci dentální hygienistky

Praktický průvodce komunikace dentální hygienistky s pacientem

Cena publikace: 349 Kč - Značka produktu B1

Kontakt pro objednání: Tel.: 608 163 824 Email: adaada1@seznam.cz

Objednat je možno i přes objednávkový formulář níže.

72 stran

ISBN 978-80-270-3561-8


Anotace publikace

Dentální hygiena pomáhá chránit zdraví člověka. Neomezuje se pouze na dutinu ústní,
ale je vnímána v kontextu celkového zdraví. K tomu, aby dentální hygienistka byla schopna pozitivně působit na pacienta, je vybavena znalostmi z oblasti medicíny. Vědomosti z oborů psychologie a sociologie jsou nezbytné
pro pochopení sociální komunikace a vzájemného působení dentální hygienistky a pacienta.

Do ordinace dentální hygienistky přicházejí pacienti z různých pohnutek. Někdy to může být tělesný pocit, jindy společenská poptávka. V případě společenské poptávky se dentální hygiena stává hrou, neboť je společenskou
prestiží. Vždyť společenský status vyžaduje určité chování jedince! Dentální hygiena může být součástí projevu pacientovy členské či referenční společenské skupiny.

Porozumění souvislostem mezi psychologickými, sociologickými a pocitově vznikajícími motivy, které přivádějí pacienta do ordinace dentální hygienistky, významně zvyšuje úspěšnost péče v oblasti orálního zdraví.

Ordinace dentální hygienistky je též i ekonomickým subjektem pracujícím na principu
nabídky a poptávky, jehož cílem je zisk. Znalost motivů pacienta k dentální hygieně umožňuje dentální hygienistce se rychle zorientovat v pacientově poptávce po určitém výkonu. Dentální hygienistka si může vypracovat pružné modely své nabídky výkonů cílené na konkrétní potřeby přivádějící pacienty do její ordinace, a tím zvyšovat ziskovost svého podnikatelského záměru - ordinace dentální hygienistky.


Obsah publikace

1 Úvod
2 Kdo je kým

2.1 Kdo je dentální hygienistka
2.2 Kdo je pacient
3 Členění motivů k dentální hygieně
4 Podoby "já"

4.1 Vlastní já
4.1.1 Charakteristika vlastního já
4.1.2 Vlastní já a otevřená vstupní brána
4.2 Společenské já
4.2.1 Charakteristika společenského já
4.2.2 Společenské já a otevřená vstupní brána
4.2.3 Společenské já a částečně otevřená vstupní brána
4.2.4 Společenské já a uzavřená vstupní brána
4.3 Přesvědčené já
4.3.1 Charakteristika přesvědčeného já
4.3.2 Přesvědčené já a otevřená vstupní brána
4.3.3 Přesvědčené já a částečně otevřená vstupní brána
4.3.4 Přesvědčené já a uzavřená vstupní brána
5 Bariéry vstupu pacienta do světa dentální hygieny
5.1 Výše ceny jako bariéra
5.1.1 Finanční plán
5.2 Obava jako bariéra
5.2.1 Obava z bolesti
5.2.2 Obava z poškození
5.3 Média jako bariéra
6 Požadavky pacienta
6.1 Vlivy na požadavky pacienta
6.2 Požadavky pacienta v příkladech
6.2.1 Příklad vlastního já
6.2.2 Příklad společenského já
6.2.3 Příklad přesvědčeného já
7 Vzájemná interakce dentální hygienistky a pacienta
7.1 Působení dentální hygienistky na pacienta
7.1.1 Mocenská převaha
7.1.2 Vyvážený vztah
7.2 Působení pacienta na dentální hygienistky
7.2.1 Mocenská převaha
7.2.2 Vyvážený vztah
7.3 Výsledek interakce dentální hygienistky a pacienta

8 syndrom vyhoření                                       

8.1 Příběh dentální hygienistky                               8.2 Předpoklady pro vznik syndromu vyhoření    8.3 Průběh syndromu vyhoření                             8.4 Léčba syndromu vyhoření     

Recenze publikace

Jelikož je autorka současně odborníkem v dentální hygieně i oblasti sociální, nahlíží na problematiku nejen z hlediska odborné specializace, ale také z pohledu psychosociálního, jenž bývá mnohdy opomíjen. Poukazuje na úzkou propojenost obou sfér.

Psychosociální aspekty dotvářejí osobnost každého pacienta a je pouze na dentální hygienistce, zda jim poskytne více prostoru pro formování svého profesního vnímání.
Porozumění souvislostem mezi psychologickými, sociologickými a pocitově vznikajícími motivy přivádějícími pacienta do ordinace dentální hygienistky významně zvyšuje úspěšnost péče v oblasti orálního zdraví.

Publikace přináší cenný vhled do této oblasti. Je přínosem i pro širší okruh stomatologických pracovníků.

Veronika Linhardtová, sociální pedagog

Cena publikace: 349 Kč - Značka produktu: B1

Objednání publikace

Vaši objednávku můžete vložit do formuláře níže.

Uveďte prosím počet kusů a značku produktu vedle jeho ceny (např. 5ks/B1). Zde můžete objednat jakoukoliv publikaci či postavičku z naší nabídky.

Cena poštovného a dobírky 150 Kč (Česká pošta do ČR), 250 Kč (Česká pošta na Slovensko). V případě Vašeho přání jiného způsobu platby a doručení nás prosím kontaktujte.

Děkujeme za objednávku.